پنجشنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۱، ۰۶:۵۸ ق.ظ
رادیو بازتاب خراسان ، اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 16 / 2 / 1401

رادیو بازتاب خراسان ، اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 16 / 2 / 1401

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 16 / 2 / 1401 مدیر مسئول : فاطمه تاکی / سردبیر : حمید رضا تاکی / گوینده خبر : محدثه کشتگر


اخبار و روایدادهای خراسان جنوبی جمعه 26 / 1 / 1401

اخبار و روایدادهای خراسان جنوبی جمعه 26 / 1 / 1401

اخبار و روایدادهای خراسان جنوبی 26 ، جمعه 26 / 1 / 1401 -  مدیر مسئول : فاطمه تاکی ، سردبیر : حمید رضا تاکی ، گوینده : محدثه حسامی


اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی 19 / 1 / 1401

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی 19 / 1 / 1401

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 19 / 1 /  1401 ، اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی ، مدیر مسئول : فاطمه تاکی ، سردبیر : حمید رضا تاکی ، گوینده : اعطم جمالی


پخش زنده

انتخاب سردبیر

اخبار ورزشی

حوادث و اجتماعی

اخبار کوتاه خراسان