يكشنبه, ۳ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۲ ب.ظ
رادیو بازتاب خراسان ، اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 16 / 2 / 1401

رادیو بازتاب خراسان ، اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 16 / 2 / 1401

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 16 / 2 / 1401 مدیر مسئول : فاطمه تاکی / سردبیر : حمید رضا تاکی / گوینده خبر : محدثه کشتگر

انتخاب سردبیر

اخبار ورزشی

حوادث و اجتماعی

اخبار کوتاه خراسان

اخبار شهرستان