آغاز طرح «توان افزایی روستایی» در خراسان شمالی

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: طرح «توان افزایی و اشتغال روستایی» با هدف توانمندسازی جوامع محلی در مرحله نخست برای پوشش ۹۱ روستای استان آغاز شد.


به گزارش بازتاب خراسان ،احمد یزدانی روز شنبه در گفت و گویی اظهارکرد: این طرح اولین طرح متمرکز بر توسعه پایدار روستایی، اشتغال و توسعه اقتصادی روستایی محسوب می شود و اولویت ما در اجرای این طرح مناطق مرزی در شهرستان های راز و جرگلان، بجنورد و شیروان است.

وی تصریح کرد: هدف و رویکرد این طرح، توانمندسازی جوامع محلی در راستای ایجاد اشتغال پایدار روستایی از طریق هم افزایی میان دستگاه های اجرایی بخش دولتی و بخش خصوصی و همراهی مردم است، تلاش داریم تا زنجیره ارزش فعالیت های اقتصادی در روستاها تقویت شده و ارزش افزوده نصیب این قشر شود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی ادامه داد: سند اشتغال ۵۰۰ روستای استان شمالی توسط دانشگاه ها تهیه شده و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجرا می شود.

وی اضافه کرد: خراسان شمالی جزو چند استان اول کشور است که نرخ جمعیت روستایی آن ۱۵ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

یزدانی ادامه داد: درصد بالایی از تولیدات استان هنوز از روستا است که با اجرای این طرح در حوزه روستا اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد و مشاغل بهتری اجرا و درآمد آنان افزایش می یابد.

یزدانی گفت: سند اشتغال روستایی معرفی و برندسازی محصولات روستا است و معرفی مشاغل باید طوری باشد که وضعیت اقتصادی ساکنان مناطق بهتر شود.

وی تاکید کرد: ۹۰ درصد عرصه های منابع طبیعی در اختیار روستاییان قرار دارد و از عرصه های منابع طبیعی استفاده می کنند، اگر در این طرح ها توانمندی روستاییان را افزایش و درآمدهای آنان را تثبیت کنیم قطعا فشار آنان بر عرصه های منابع طبیعی کم تر خواهد شد.

خراسان شمالی از لحاظ بافت جمعیتی شرایط ویژه ای دارد و ۴۴ درصد از اقوام کرد، ترک، لر و ترکمن در این خطه از شمالشرق کشور در نواحی روستایی سکونت دارند و این نکته بیانگر اهمیت و نقش روستا در اقتصاد استان دارد.

۸۴۰ روستای این استان از جمعیتی بالغ ۴۴۰ هزار نفر تشکیل شده است که همین جمعیت زیاد اقتصاد استان را به سمت کشاورزی و دامپروری سوق داده است و رسیدگی به این جوامع چرخ استان را هم خواهد چرخاند.