بازید فرماندار شهرستان خوسف از حوزه امتحانات نهایی + فیلم

بازدید فرماندار شهرستان خوسف ، امام جمعه و سرپرست اداره آموزش و پرورش شهرستان از حوزه برگزاری امتحانات نهایی شهرستان خوسف
✅ شنبه 19 / 3 / 1403

گزارشی از حمید رضا تاکی