گفتگویی با شهردار شهر ماژان مناسبت روز شهرداری و دهیاری + گزارش رادیویی

گفتگویی با شهردار شهر ماژان از توابع شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی مناسبت روز شهرداری و دهیاری + گزارش رادیویی


گزارشی از حمید رضا تاکی


در ادامه بیننده و شنونده گزارش تلوزیونی باشید: