600 عضو فعال در کتابخانه روستای حاجی آباد از توابع شهرستان بیرجند

600 عضو فعال و 7000 جلد کتاب در کتابخانه روستای حاجی آباد از توابع شهرستان بیرجند وجود دارد .


گزارشی از : نجمه چمن آرا


فاطمه حاجی آبادی مسئول کتابخانه روستای حاجی آباد طی گفتگویی با خبرنگار بازتاب خراسان اظهار داشت :این کتابخانه در سال 94 افتتاح و اکنون 600 عضو فعال دارد.
وی افزود : 7000 جلد کتاب در این کتابخانه وجود دارد که از این تعداد 1000 جلد به بخش کودکان اختصاص دارد .