مهمترین اخبار خراسان

مشروع اخبار خراسان

رنج پرواز در خراسان جنوبی

ه گزارش خبرگزاری بازتاب خراسان به نقل از ایسنا  مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی با بیان اینکه در مورد تعمیر قطعات هواپیما به علت تحریم‌ها با مشکل مواجهیم، تصریح کرد: محدودیت داشتن ناوگان از مشکلات مهم است