يكشنبه, ۳ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۲۹ ب.ظ
اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی / 12 / 1 / 1401

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی / 12 / 1 / 1401

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی ، مدیر مسئول : فاطمه تاکی ، سردبیر : حمید رضا تاکی ، گوینده : اعطم جمالی

انتخاب سردبیر

اخبار ورزشی

حوادث و اجتماعی

اخبار کوتاه خراسان

اخبار شهرستان