آغاز دوره طرح یاوران ولایت در مرکز استان خراسان جنوبی

طرح یاوران ولایت با 220 دانش آموز از سطح خراسان جنوبی از چهارم شهریور آغاز و تا شانزدهم شهریور ادامه دارد .

گزارش از : حمید رضا تاکی