مدیر کل محیط زیست استان از افزایش ۱۸ درصدی جمعیت وحوش در سرشماری پاییزه در پناهگاهای حفاظت شده خراسان شمالی خبر داد.


به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ، رضا شکاریان گفت:در سرشماری پاییزه حیات وحش استان که در یک ماه اخیر انجام شد، که در پی آن ۹ هزارو ۳۰۰ رأس قوچ و میش و کَل و بُز و آهو ثبت و شمارش شد.
وی افزود: در این سرشماری یک ماهه گروه‌های مختلفی از محیط بانان و همیاران محیط زیست گونه‌های حیات وحش در مناطق حفاظت شده پارگ ملی گلستان، سالوک، ساریگل، گلیل وسرانی ثبت و سرشماری کردند. 

مدیر کل محیط زیست استان گفت: سرشماری وحوش در سال دو بار انجام می‌شود که نتایج بدست آمده نقشه راه سازمان محیط زیست برای برنامهریزی آینده است.
در این سرشماری گونه‌هایی از مِرال، شوکا، خرس، پلنگ و گونه‌های متنوع از پرندگان هم مشاهده و سرشماری شد.
در خراسان شمالی گونه‌های کمیابی، چون یوزپلنگ، پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای و انواع پرنده‌های شکاری زیست می‌کنند.