مسؤول میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی شهرستان درمیان گفت: استحکام‌ بخشی و مرمت بخش‌هایی از شاه‌نشین قلعه تاریخی فورگ شهرستان درمیان به اتمام رسید.

به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ، شهسواری مسؤول میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی شهرستان درمیان اظهار کرد: مرمت بخشی از شاه‌نشین قلعه فورگ شهرستان درمیان به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این قلعه باشکوه بر بلندای روستای هدف گردشگری فورگ قرار گرفته و فضا‌های داخلی قلعه از شرق به غرب شامل ۳ قسمت است، گفت: قسمت اول محل زندگی خدمه -انبار آذوقه و محل نگهداری احشام، در قسمت دوم محل زندگی نظامیان، نگهبانان، محل نگهداری تدارکات نظامی و در سومین قسمت قلعه محل زندگی حاکم و اطرافیانش بوده است.

مسؤول میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی شهرستان درمیان اضافه کرد: مهم‌ترین اقدامات انجام شده در قلعه فورگ را برای اهداف حفاظتی و مرمتی بنا عنوان کرد.

شهسواری ادامه داد: در این فصل مرمت می‌توان به مرمت برج شرقی شاه‌نشین و ترمیم ناودان‌ها، اجرای اندود کاه‌گل قسمت شاه‌نشین، ترمیم قسمت‌هایی از سر درب‌های ورودی‌های داخل شاه‌نشین اشاره کرد.

وی عنوان کرد: با توجه به فرسودگی بنا و همچنین حجم و گستردگی عملیات پژوهشی و مرمتی در این بنا، خواستار تخصیص بیشتر اعتبارات استانی و ملی به این بنای باشکوه هستیم.

مسؤول میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی شهرستان درمیان در ادامه خاطرنشان کرد: قلعه تاریخی فورگ مربوط به دوره افشاریه و با شماره ۳۴۵۰ در ۲۸ اسفند ۷۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.


کد خبرنگار :100