يكشنبه, ۳ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۳ ب.ظ
توسعه فضای آموزشی و پرورشی ، در تمام آموزشگاههای مرکز استان بخصوص در شمال شهر بیرجند

توسعه فضای آموزشی و پرورشی ، در تمام آموزشگاههای مرکز استان بخصوص در شمال شهر بیرجند

توسعه فضای آموزشی و پرورشی و همچنین تربیت نیروی انسانی ماهر و توانمند در تمام آموزشگاههای مرکز استان بخصوص در شمال شهر بیرجند .

انتخاب سردبیر

اخبار ورزشی

حوادث و اجتماعی

اخبار کوتاه خراسان

اخبار شهرستان