فرمانده مرزبانی انتظامی کشور از موفقیت مرزبانان و کشف ۶۵۸ کیلو مواد مخدر شیشه طی دو عملیات در مرز‌های استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی خبر داد.
کشف محموله‌های سنگین شیشه توسط مرزبانان
، سردار احمدعلی گودرزی در تشریح این خبر، گفت : رزمندگان مرزبانی در استان خراسان جنوبی با اشراف و تسلط اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای وارد کردن محموله سنگین مواد مخدر به داخل کشور به وسیله یک دستگاه خودرو مطلع شدند که با تشدید اقدامات کنترلی کشف این محموله را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مرزبانان با مسدود کردن مبادی ورودی و خروجی مرز، در پست و کنترل مرزی ماهیرود به یک دستگاه تانکر سوخت رسان که از کشور همسایه به سمت مرز‌های کشورمان در حال حرکت بود مظنون شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.
فرمانده مرزبانی انتظامی ایران اظهار کرد: مأموران مرزبانی در بازرسی از تانکر سوخت رسان، ۳۹۳ کیلو و ۹۵۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه را که به صورت پیچیده جاساز شده بود کشف و در این رابطه یک نفر را دستگیر کردند.
سردار گودرزی در ادامه با اشاره به عملیات موفق مرزبانان در مرز‌های جنوب شرق کشور، گفت : مرزبانان استان سیستان و بلوچستان مستقر در پایانه مرزی میلک زابل با تشدید اقدامات کنترلی در مسیر‌های احتمالی در بازدید از لاین‌های ترانزیتی به یک دستگاه تانکر سوخت حامل موادمخدر مشکوک که در بازرسی از آن توانستند ضمن توقیف خودروی مذکور، ۲۶۴ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر شیشه را کشف کنند.
وی مرز‌های کشور را برای قاچاقچیان ناامن دانست و خاطرنشان کرد: مرزبانان ایثارگر مرزبانی فراجا،با اقتدار در مقابل هرگونه قاچاق مواد افیونی ایستادگی می‌کنند و با این پدیده شوم که غالباً گریبانگیر جوانان این مرز و بوم است، مقابله خواهند کرد