// ۰۶ مرداد ۰۱ ، ۱۱:۳۷

استاندار خراسان جنوبی بر افزایش سهمیه استخدامی دستگاه های اجرایی استان تأکید کرد و گفت : با ارائه درخواست بازنگری در تشکیلات و ساختار دستگاه های اجرایی استان، سهمیه استخدامی دستگاه های اجرایی استان افزایش می یابد.
سهمیه استخدامی دستگاه‌های اجرایی ‌خراسان جنوبی افزایش می‌یابد‌
به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ، جواد قناعت صبح امروز در جمع خبرنگاران تشریح دیدار خود با با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر این مطلب به تشریح موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های استان پرداخت.

استاندار خراسان جنوبی گفت: ارائه درخواست بازنگری در تشکیلات و ساختار دستگاه های اجرایی استان، صدور مجوز راه اندازی مجتمع های اداری در شهرستان ها و بخش های تازه تأسیس را از مطالبات خراسان جنوبی عنوان کرد:  راه اندازی این مجتمع های اداری، سطح دسترسی مردم به خدمات را تسهیل می کند.

وی به مشکل شرکت کنندگان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش اشاره کرد و بر ضرورت اصلاح نرخ باروری شهرستان های استان برابر با نرخ آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران تأکید کرد.

قناعت ادامه داد: نرخ باروری اعلام شده، بهره مندی مردم استان از مزایای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را نیز با مشکل مواجه ساخته است.

وی با اشاره به وسعت و پراکندگی شهرستان های استان، گفت: با عنایت به شرایط موجود، فوق العاده مأموریت کارکنان در داخل حوزه شهرستان ها نیز باید پرداخت شود.