// ۱۲ تیر ۰۱ ، ۱۳:۲۴

حمزه مایت از موزه‌های مجوزدار بخش غیردولتی گفت : موزه خصوصی عروسک در خانه تاریخی فروتنی، موزهحمایت از موزه‌های مجوزدار بخش غیردولتی خراسان جنوبی خصوصی لباس و منسوجات سنتی در خانه تاریخی پردلی و موزه خصوصی میراث زمین در باغ گلشن طبس مجوز رسمی موزه دارند.
حمایت از موزه‌های مجوزدار بخش غیردولتی خراسان جنوبی
به گزارش  بایگاه خبری بازتاب خراسان ، سرپرست موزه‌های استان خراسان جنوبی افزود: مجموعه میراث پهلوانی و مجموعه تاریخ طبیعی استان در بافت تاریخی بیرجند و مجموعه مردم‌شناسی بشرویه در خانه تاریخی اسدی بشرویه، موزه‌های غیردولتی هستند که فاقد مجوز رسمی هستند .

حمزه افزود : :مجموعه وقف در حسینیه و مدرسه شوکتیه بافت تاریخی شهر بیرجند و گنجینه تنوع زیستی در اداره‌کل محیط‌زیست نیز جزو موزه‌های غیروابسته استان محسوب شده که فاقد مجوز رسمی بوده و به گردشگران خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی گفت : طرح مطالعات موزه میراث پهلوانی که از سال ۱۳۸۲ تاکنون بدون مجوز رسمی فعالیت داشته تدوین و به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال شده است که امیدواریم با تصویب آن، چهارمین موزه‌ی مجوزدار غیردولتی را در استان داشته باشیم.

سرپرست موزه‌های استان افزود: تدوین طرح مطالعات محتوایی موزه‌های غیردولتی مردم‌شناسی بشرویه و تاریخی طبیعی استان آغاز شده و امیدواریم این مجموعه‌ها هم به‌زودی تحت عنوان موزه مجوزدار فعالیت‌شان را ادامه دهند.

حمزه گفت: بر اساس قوانین جاری، موزه‌های مجوزدار غیردولتی از اعتبارات مصوب ملی بهره‌مند می‌شوند و در این راستا اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از محل اعتبارات ۱۴۰۰، مبالغی را برای تکمیل موزه‌های مجوزدار خصوصی لباس و منسوجات سنتی، عروسک و میراث زمین طبس اختصاص داده است.