گل نرگس در شهرستان خوسف / عکاس : فرزانه تاکی

گالری تصاویر