نام نماهنگ : زیارت / با صدای سامی یوسف - تصویر و تدوین : حمید رضا تاکی