خراسان جنوبی آماده اجرای هوشمند سازی یارانه آرد و نان می شود.

به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ،  طرح هوشمندسازی یارانه نان سنتی، طرحی که دولت به نانوایی ها آرد را به قیمت آزاد می دهد اما در ازای فروشِ نان به نانوایی ها یارانه می دهد.
در این طرح قیمت نان برای مردم تغییر نمی کند و محدودیتی در تعداد خرید نان وجود ندارد.
خرید نان در طرح هوشمندسازی یارانه نان سنتی مدتی است در استان زنجان به صورت آزمایشی و از طریق کارت آغاز شده و به زودی در سایر استانها هم شروع خواهد شد.
مزیت این کار این است علاوه بر جلوگیری از قاچاق آرد، افرادی که بیش از الگو مصرف کنند باید الگوی مصرف خود را اصلاح یا به قیمت آزاد خریداری کنند


کد خبر : 613