بی مهری مسئولین استانی به کارآفرین و تولید کننده البسه

خسروی ، کارآفرین و تولید کننده البسه با 2 ملیارد سرمایه و 40 کارگر در روستای چاهک و موسویه ، از توابع بخش سده ، در دست انداز دریافت تسهیلات بابت ایجاد کارگاه تولیدی از سوی مسئولین استانی بعد از 1 سال

گزارش تصویری