بهره برداری ۱۴ طرح بخش کشاورزی در شهرستان سربیشه

۱۴ طرح بخش کشاورزی با حضور استاندار خراسان جنوبی در سومین روز از دهه فجر در شهرستان سربیشه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری بازتاب خراسان این طرح‌ها با اعتبار ۵۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال به صورت همزمان در محلبهره برداری ۱۴ طرح بخش کشاورزی در شهرستان سربیشه اجرای طرح سیستم آبیاری کم فشار چاه شهید شهپر افتتاح شدند.

تعداد ۳ هزار و ۶۹۸ نفر در قالب هزار و ۱۶ خانواده ساکن در ۵۰ روستا از مواهب این طرح‌ها برخوردار شدند.

این طرح ها، ضمن ایجاد ۱۷ فرصت شغلی، تثبیت اشتغال برای ۲۸۱ نفر را به همراه دارند.

مجموع طرح‌هایی که امروز و به صورت متمرکز به بهره برداری رسیدند، شامل ۲ طرح احیا و مرمت قنوات، ۴ طرح سیستم آبیاری کم فشار و پرفشار، یک واحد دامداری گاو شیری، یک واحد بارگاه بهداشتی زرشک، ۵ طرح بهسازی چاه و آبرسانی و یک طرح آبخیزداری و آبخوان داری هستند.

طرح سیستم آبیاری کم فشار چاه شهید شهپر نیز که با اعتبار ۶ میلیارد و ۱۴۲ میلیون ریال افتتاح شد، ۱۶ خانوار را تحت پوشش دارد و سالانه ۸۵ هزار و ۵۰۰ مترمکعب صرفه جویی در مصرف آب را رقم خواهد زد