جانشین ناحیه سپاه خوسف : توزیع تعداد 500 بسته به ارزش یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 

  ستایش نخعی


به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازتاب خراسان ،سرگرد مودی، گفت: در این مرحله از رزمایش تعداد 500 بسته شامل میوه و شیرینی و اقلام فرهنگی به ارزش یک میلیارد و پانصد میلیون ریال، به همت خیرین و سپاه و بسیج در بین نیازمندان شهرستان خوسف توزیع خواهد شد.