// ۰۱ خرداد ۰۱ ، ۱۰:۵۰

محمدرضا زرگری مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سربیشه : سه مرکز خرید در شهرستان( مختاران – درح – سربیشه)  آماده تحویل محصول گندم کشاورزان در غالب خرید تضمینی توسط دولت هستند .


به گزارش خبرنگار خبرگزاری بازتاب خراسان ، مدیرجهاد کشاورزی سربیشه بیان داشت : طی سال زراعی 1401-1400 ، 2000 هکتار از مزارع شهرستان سربیشه زیر کشت محصول استراتژیک گندم قرار گرفته است و عملیات برداشت از 2000 هکتار از مزارع طی بازه ی زمانی اواخر اردیبهشت ماه لغایت پایان تیر توسط 12 کمباین بومی شهرستان صورت خواهد گرفت. (2 کمباین هم در حال جذب می باشد)

محمدرضا زرگری درادامه گفت : 1900 نفر کشاورز گندم کار مشغول فعالیت هستند و پیش بینی می شود بالغ بر 6000 تن گندم امسال از مزارع برداشت شود و درآمدی بالغ بر 700 میلیارد ریال نصیب کشاورزان شد .

وی افزود ، ارقام ارگ ، نارین ، سیستان ، برزگر ، بم و محلی از مهمترین ارقام گندم مورد کشت بودند ، و از نقاط قوت کشت گندم در سربیشه ، مکانیزه بودن بیش از 90 درصد عملیات کاشت ، داشت و برداشت ، استفاده از ارقام سازگار و پر محصول با توجه به شرایط شوری آب و خاک ، توجه ویژه ی کشاورزان به تغذیه گیاه و مبارزه بموقع با آفات و علف های هرز مزارع میباشد.

وی در پایان افزود : جهت بررسی سازگاری ارقام اصلاح شده در شرایط زارعین امسال و همچنین تاثیر عملیات تغذیه  در سطح شهرستان 4 مزرعه الگویی ( مقایسه ارقام و طرح تغذیه ) احداث شده است.خسارت سرمای بهاره درگندم درحدود 800 هکتاروتگرگ و سیل درسطح 55 هکتاربوده است


مرتضی میرزاجانی ، خبرنگار خبرگزاری بازتاب خراسان