// ۳۰ ارديبهشت ۰۱ ، ۲۳:۴۳

گزارش تصویری از ، همایش پیاده روی روز جمعه 31 / 2 / 1401در روستای مسک از توابع شهرستان درمیان
گزارشگر : محدثه کشتگر