// ۲۲ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۹:۴۰

محبوبه صیامی با رأی اعضای مجمع عمومی انتخاب رئیس هیأت دو و میدانی خراسان جنوبی برای چهار سال سکان این هیأت را برعهده گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ، علی رضا چاجی، مهدی امیرآبادی و محبوبه اعتصامی برای تصدی ریاست هیأت دو و میدانی خراسان جنوبی کاندید شده بودند که ۲۶ عضو این مجمع بعد از شنیدن برنامه‌های هر یک از این سه کاندید ریاست این هیأت با دادن ۱۴ رأی به محبوبه اعتصامی برای سکانداری این هیأت برای چهار سال آینده اعتماد کردند.

علیرضا چاجی با کسب هشت رأی و مهدی امیر آبادی هم با کسب چهار رأی از ۲۶ رأی اعضای مجمع عمومی انتخاب رئیس هیأت دو و میدانی خراسان جنوبی از تصدی آن باز ماندند.