// ۱۶ ارديبهشت ۰۱ ، ۲۰:۴۴

گزارش تصویری از صنایع دستی و آثار تاریخ سه قلعه از توابع شهرستان سرایان
گزارشگر : فریده تیموری ، خبرنگار خبرگزاری بازتاب خراسان
#بازتاب_خراسان