// ۳۰ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۴۵
۱۷ سازه آبخیزداری جدید در سربیشه احداث می شود

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سربیشه گفت: ۱۷ سازه ی جدید از اعتبارات صندوق ملی در سه حوزه ی آبخوان، گلندر و مشوکی در حال ساخت است.

به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ، محمد فتحی اعلام کرد : در حوزه ی آبخوان دو سازه از نوع بندخاکی و سرریز ملاتی و ۷ سازه ی گابیون ساخته می شود که ۵ منبع آبی در ۵ روستا را با جمعیت ۳۶۰ خانوار تحت پوشش قرار می دهد.

وی اضافه کرد: این ۹ سازه ۸۷ میلیارد ریال اعتبار دارد و تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سربیشه ،درباره سازه های حوزه گلندر گفت: در این حوزه یک بندخاکی و سرریز ملاتی و ۶ سازه ی سنگ و ملات با اعتبار ۱۷ میلیارد ریال در حال احداث است که ۳ منبع آبی در ۲ آبادی را با جمعیت ۸۵ خانوار تحت تاثیر قرار می دهد.

به گفته ی وی این سازه ها تاکنون ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

 فتحی ادامه داد: در حوزه ی مشوکی نیز یک سازه ی بندخاک و سرریز ملاتی با اعتبار ۲۲ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال در حال ساخت داریم که تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

فتحی افزود: این سازه ۵ منبع آبی برای ۳ آبادی را با جمعیت ۱۳۰ خانوار تحت تاثیر قرار می دهدکه به دلیل شرایط خشکسالی حاکم بر منطقه حجم آبگیری آن بسیار اهمیت دارد


کد خبرنگار : 100