// ۲۷ فروردين ۰۱ ، ۱۹:۲۶

 رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان گفت: اعضای ۲ گروه متخلف زنده‌گیری پرندگان وحشی در این شهرستان، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
دستگیر عاملان زنده‌گیری پرندگان وحشی در خراسان جنوبی
به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ،امیر کوهستانی، امروز شنبه 27 فروردین به رسانه‌های گروهی : ۶ قطعه کبک وحشی از متخلفان شکار و صید، کشف و ضبط شد.

 اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، وی گفت: ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان طی ۲ عملیات جداگانه گشت و کنترل در مناطق آزاد موفق به شناسایی و دستگیری چهار نفر متخلف شکار و صید شدند.

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان اظهار کرد: از متخلفان دستگیر شده ۶ قطعه کبک زنده به همراه ۲ حلقه دام زنده‌گیری پرندگان وحشی و چهار عدد قفس حمل پرنده کشف و ضبط شد؛ پرونده متهمان برای رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شده است.


کد خبرنگار 100