// ۲۷ فروردين ۰۱ ، ۰۶:۵۲

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان‌جنوبی از راه‌اندازی هفت سایت روستایی توسعه شبکه ملی اطلاعات در استان طی یک ماه گذشته خبر داد.


به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ، مصطفی بهی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان‌جنوبی، اعلام داشت: دسترسی دادن روستاها به شبکه ملی اطلاعات(اینترنت پرسرعت) یکی از دستورکارهایی بوده که در این اداره کل پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۶۴ سایت جدید برای دسترسی روستائیان به اینترنت در روستاهای استان راه‌اندازی شده است، گفت: : طی یک ماه گذشته با راه‌اندازی چهار سایت جدید تلفن و اینترنت پرسرعت همراه و ارتقاء سه سایت تلفن همراه به تکنولوژی بالاتر تعداد ۱۶ روستای دیگر استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان‌جنوبی با اشاره به راه‌اندازی ۷ سایت روستایی توسعه شبکه ملی اطلاعات در استان گفت: با راه‌اندازی سایت جدید تلفن و اینترنت پرسرعت همراه در روستاهای ماهوسک و کوچ القار شهرستان بیرجند، نوقند شهرستان درمیان و فتح آباد شهرستان فردوس، ۱۱ روستای دیگر استان از سرویس تلفن و اینترنت پرسرعت همراه بهره‌مند شدند.

بهی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دسترسی بهتر مردم به شبکه ملی اطلاعات ارتقاء سایت‌ها بوده که این امر در روستاها نیز پیگیری و دنبال می‌شود، افزود: با ارتقاء سایت‌های تلفن همراه در روستاهای بورنگ شهرستان درمیان، دستگردان شهرستان طبس و کلی شهرستان قائنات، پنج روستای دیگر استان از اینترنت پرسرعت همراه و خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات برخوردار شده‌اند.

وی به محل تأمین اعتبار این اقدامات اشاره داشت و خاطرنشان کرد: این سایت‌ها که از محل اعتبارات طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی فاوا وزارت متبوع اجرا شده که امکان دسترسی ۲ هزار خانوار روستایی استان را به شبکه ملی اطلاعات فراهم کرده است.