// ۱۷ فروردين ۰۱ ، ۱۷:۰۹
محکومیت حادثه تروریستی در حرم رضوی از سوی علمای اهل تسنن خراسان جنوبی

علمای اهل سنت خراسان جنوبی حادثه تروریستی در حرم رضوی را محکوم کردند.

به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ، محکومیت حادثه تروریستی در حرم رضوی از سوی علمای اهل تسنن خراسان ، مولوی فارقی از علمای اهل تسنن در بیرجند با اشاره به اینکه بر اساس آیات قرآن کریم کشتن مسلمانان چه شیعه و چه سنی گناه بزرگی است، گفت: شیعه و سنی با هم برادرند و ما این حوادث را محکوم می کنیم.

وی افزود:دشمنان با اینگونه حوادث به دنبال اینند که بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند.محکومیت حادثه تروریستی در حرم رضوی از سوی علمای اهل تسنن خراسان جنوبیمولوی عبدالهی از علمای اهل سنت شهرستان درمیان با بیان اینکه این اقدامات تروریستی که توسط نوکران استکبار و عناصر تکفیری انجام می شود، از طرف همه مسلمین محکوم است، گفت: این اقدامات که با هدف از بین بردن وحدت و انسجام مسلمانها انجام می شود، براه به جایی نخواهد برد.


محکومیت حادثه تروریستی در حرم رضوی از سوی علمای اهل تسنن خراسان جنوبیمولوی حسینی از علمای اهل سنت شهرستان زیرکوه با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی و دشمنان مسلمان ها با اینگونه اقدامات نخواهند توانست به مراد و مقصود شان برسند، گفت: این اقدمات برای دشمنان چیزی جز نفرت و انزجار به همراه نخواهد داشت و محکوم به فنا هستند.
وی افزود: ما ملت مسلمان ایران اسلامی از شیعه و سنی در کنار یکدیگر با وحدت و همدلی و همگرایی نخواهیم گذاشت، دشمنان ایده ها و نقش های شوم خودشان را اجرایی کنند