// ۰۹ فروردين ۰۱ ، ۱۸:۴۹
نمایشگاه صنایع دستی در ایام عید نوروز در آرین شهر

نمایشگاه صنایع دستی در ایام عید نوروز در آرین شهر

این نمایشگاه که در کنار پارک شهدای گمنام تا سیزدم نوروز فعال می باشد
گزارشگر : لیلا ابراهیمی

گزارش تصویری