// ۰۲ فروردين ۰۱ ، ۲۲:۲۴

صبح سه شنبه  ۲ فروردین ۱۴۰۱ در شهرستان قائنات صورت پذیرفت:

صبح سه شنبه  ۲ فروردین ۱۴۰۱ در شهرستان قائنات صورت پذیرفت:
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازتاب خراسان ، دهگردشی حمیدرضا برات زاده سرپرست فرمانداری شهرستان قائنات به اتفاق دکتر اسحاقی نماینده مردم شریف قاینات و زیرکوه، بخشدار مرکزی و تعدادی از مدیران دستگاه های خدمات رسان به روستای امیرآباد سرچشمه.
حصارکشی مدرسه، راه اندازی اینترنت پرسرعت و تامین زمین کشاورزی از اراضی منابع طبیعی از مهمترین مشکلات و درخواست های اهالی بود که دستورات لازم جهت بررسی و پیگیری رفع موارد مطرح شده توسط سرپرست فرمانداری به مدیران ادارات خدمات رسان داده شد..

صبح سه شنبه  ۲ فروردین ۱۴۰۱ در شهرستان قائنات صورت پذیرفت:

همچنین دیدار نوروزی حمیدرضا برات زاده سرپرست فرمانداری شهرستان قائنات به اتفاق جمعی از مدیران با  مرکز جامع توانبخشی  سالمندان گوهر شهرستان قائنات  و معلولین ذهنی مرکز جامع  توانبخشی نشاط قاین عرض تبریک سال جدید به این عزیزان و دلجویی از آنان شد .


حبرنگار : فربیا عسکری