همراه با هنرمندان *** شهرستان سرایان ، شهر ارسک *** هنر مینا کاری خانم دوستی *** تهیه کننده و کارگردان : حمیدرضا تاکی

تهیه شده در : پایگاه خبری بازتاب خراسان