همراه با هنرمندان / پخت نان زنجبیلی

همراه با هنرمندان / پخت نان زنجبیلی *** شهرستان درمیان ، روستای بورنگ *** تهیه کننده و کارگردان : حمیدرضا تاکی *** تهیه شده در : پایگاه خبری بازتاب خراسان

بخش اول

بخش دوم