به استقبال عید نوروز 1401 در شهر ارسک ، از شهرستان بشرویه  ، گزارشگر : خبرنگار خبرگزاری بازتاب خراسان : مهدی علی زاده
پادکست