همراه با هنرمندان *** علی نجار ، شغل آهنگر --- روستای بورنگ ، شهرستان درمیان *** تهیه کننده و کارگردان : حمیدرضا تاکی *** تهیه شده در : پایگاه خبری بازتاب خراسان