کاهش ۶۰ درصدی برداشت زعفران در شهرستان فردوس

مدیرجهاد کشاورزی فردوس : فردوس با سطح زیرکشت ۳ هزار و ۱۵۰ هکتار زعفران رتبه سوم خراسان جنوبی را در زمینه تولید طلای سرخ دارد.


  گزارشی از : اعظم جمالی


علی امیرزاده طی گفتنگویی با خبرنگار بازتاب خراسان اظهار داشت: امسال از هر هکتار سطح زیر کشت زعفران، دو‌ کیلوگرم زعفران خشک برداشت شود.
به گفته وی درسال های تر سالی برداشت زعفران از هر هکتار حدود چهار کیلو گرم و در سال های خشکسالی از هر هکتار حدود  سه کیلوگرم زعفران خشک برداشت می شود.
مدیرجهاد کشاورزی فردوس با اشاره به کمبود آب به خصوص در مناطق کوهپایه گفت: زعفران کاران دربرخی از روستاهای کوهپایه و بخش محدودی از روستای سرند ناچارهستند مزارع زعفران خود را با تانکر آبیاری کنند که البته هزینه ای بالایی دربردارد.
امیرزاده افزود: از آنجایی که زعفران یک محصول چند ساله است و در سال های گذشته که دبی آب قنات ها در روستاها بیشتر بوده تعدادی ازروستاییان اقدام به کاشت زعفران در سطح وسیع تری کرده بودند که در زمان حال با کمبود آب مواجه هستند و سهم آنان از آب قنوات کفاف مزارع شان را نمی‌کند و به ناچار برخی مجبورهستند نسبت به آبیاری مزارع زعفران خود با تانکر اقدام کنند.
وی از کشاورزان خواست برای بهبود کیفیت زعفران از جمله چیدن گل ها در صبح زود و رعایت نکات بهداشتی هنگام برداشت و خشک کردن زعفران با هیتر، زمینه صادرات زعفران را با قیمت بالا فراهم کنند.
امیرزاده کیفیت بالای زعفران فردوس را به لحاظ عطر و بو و طعم یاد آورشد وگفت: توجه به توصیه های کارشناسان کشاورزی ورعایت نکات بهداشتی درزمان برداشت و پاک کردن گل ها می تواند برارتقاء  عملکرد وکیفیت زعفران بیفزاید.
مدیرجهاد کشاورزی  زعفران را یک گیاه دارویی مفید و با طعم مطبوع و معطردانست و ادامه داد: اثربخشی آن در نشاط آوری، ضد افسردگی و ضد سرطان به اثبات رسیده و چنانچه سرانه مصرف زعفران که هم اکنون درکشور نیم تا یک گرم در سال است به سه گرم افزایش یابد مصرف زعفران در کشور به بیش از ۲۰۰تن خواهدرسید که در چنین شرایطی علاوه براینکه مردم ازیک گیاه دارویی مفید بهره مندمی شوند ضمن ثبات وافزایش قیمت، درنهایت به نفع زعفرا ن کاران خواهد بود.