قسمتی از رودخانه چاه دراز در شهرستان نهبندان، با دستور قضایی رفع تصرف شد.
رفع تصرف قسمتی از رودخانه چاه‌دراز در نهبندان
به گزارش خبرگزاری  بازتاب خراسان ،  هاونگی رئیس اداره منابع آب شهرستان نهبندان گفت: پس از انجام کارشناسی‌های لازم با اخذ دستور قضایی، بخش‌هایی از بستر و حریم رودخانه روستای چاه‌دراز در این شهرستان رفع تصرف و بازگشایی شد.

او گفت: این اقدام با تلاش کارشناسان حقوقی و فنی و نیز اکیپ گشت و بازرسی اداره منابع آب شهرستان نهبندان انجام شده و در جلوگیری از پیشروی سیلاب بسیار موثر است.

هاونگی گفت: این عملیات که شامل بازگشایی مسیر رودخانه و تسطیح بستر به مساحت ۲۶ هزار متر مربع و طول ۲.۶ کیلومتر و تخریب قسمت‌هایی از بندسار‌ها واقع در بستر و حریم رودخانه بود با دستور قضایی و حضور کارشناس این اداره و همکاری نیروی انتظامی انجام شد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان نهبندان باز شدن مسیر‌های رودخانه و حفظ مسائل زیست‌محیطی را از دیگر اهداف رفع تصرف این رودخانه ذکر کرد.

این رودخانه در روستای چاه‌دراز از توابع بخش شوسف شهرستان نهبندان واقع است.