احیا و فعال سازی چهار معدن در شهرستان فردوس

رئیس اداره صمت شهرستان فردوس از احیا و فعال سازی چهار معدن در این شهرستان از ابتدای امسال خبر داد.
 


مهدی صادقی در گفت وگو با خبرنگار بازتاب خراسان اظهار داشت: در راستای شعار سال و افزایش تولید و اهمیت احیا و فعالسازی واحدهای راکد و غیر فعال و و تلاش ها و پیگیری های صورت گرفته در سال جاری در جهت احیا و فعالسازی معادن غیرفعال، چهار معدن از ابتدای امسال در شهرستان فعال شد.
وی افزود: معادن فعال شده در زمینه بنتونیت بوده و دارای 1170هزار تن ذخیره قطعی ۴۳۰۰۰ تن استخراج سالیانه می باشد.
رئیس اداره صمت شهرستان فردوس تصریح کرد: احیاء دوباره این معادن برای ۱۸ نفر به صورت مستقیم و برای ۴۵ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی داشته است.