دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی کمبود معلم این استان را جبران می کنند

رییس امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی گفت: در راستای فراخوان اداره کل آموزش و پرورش استان دانشجو معلمان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان بیش از ۱۵ هزار ساعت آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی در آموزشگاه های استان تدریس می کنند که این مشارکت فعال، بخش اعظمی از کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش را بر طرف کرده است.


به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان،حبیب الله تقی پور روز شنبه افزود: دیدگاه مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی حمایت جدی و همکاری سازنده با دانشگاه فرهنگیان استان است و در فرایند این تعامل و همکاری، آموزش و پرورش استان نیز برای تامین نیروی اجرایی دانشگاه فرهنگیان استان اهتمام ویژه ای داشته است.

وی ادامه داد: با دستور وزیر آموزش و پرورش، مراکز آموزشی شهید کامیاب مشهد و شهید کلاهدوز قوچان که تا امروز در اختیار آموزش و پرورش استان بود و به صورت مشترک در راستای برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان و معلمان و نیز کلاس های دانشجو معلمان دختر دانشگاه فرهنگیان مورد استفاده قرار می گرفت به طور مستقل به دانشگاه فرهنگیان استان واگذار شد و با این اقدام بسیاری از مشکلات و ناهماهنگی ها و گاه تداخل امور آموزشی برطرف شد.