معرفی شهرستان فردوس / بخش اول و دوم

معرفی جاذبه های گردشگری و صنایع دستی شهرستان فردوس *** تهیه کننده و کارگردان : حمیدرضا تاکی *** تهیه شده در : پایگاه خبری بازتاب خراسان

بخش اول

بخش دوم