کاهش ۳۰ درصدی برداشت پسته در فردوس

مدیرجهاد کشاورزی فردوس گفت: از مجموع پنج هزار و ۴۰۰ هکتار باغات پسته شهرستان، سه هزار و ۲۰۰ هکتار بارور است که پیش بینی می‌شود دوهزار و ۴۰۰ تن پسته خشک از آن برداشت شود.


به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازتاب خراسان، علی امیرزاده افزود: امسال بدلیل تنش‌های گرمایی و چالش خاموشی چاه موتور‌ها به دلیل کمبود برق و خسارتسیل و حاشیه خشکی برگ‌ها، برداشت پسته  از باغات فردوس ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش داشته است.
وی ارقام عمده و رقم‌های پسته در شهرستان فردوس را شــامل کله قوچـــی، احمدآقایی، اکــبری و محـــلی عنوان کرد و گـفت: با پیش بینی برداشت دوهزار و ۴۰۰ تن و با احتساب خسارت ۳۰ درصـــــدی، ارزش ریالــی پسـته‌های امسال شهرستان فردوس، حدود ۶۵۰ میلیارد تومــان برآورد می‌شود.
مــدیر جـهاد کشــاورزی فردوس با بیان اینکه برداشــت پســته در دو فصل شـامل برداشـت این محصول برای استفاده از مغز سبز در اوایل مرداد و برداشت پسته مغز رسیده در اواخر شهریور و هفته اول مهر است گفت: تقریبا یک پنجم پسته تولیدی درشهرستان فردوس به صورت مغز سبز و بقیه نیز به صورت مغز رسیده برداشت می‌شود.