آغاز سال تحصیلی مدرسه شقایق گل محمدی و شهید حاجی آبادی در روستای حاجی آباد + فیلم

آغاز سال تحصیلی مدرسه شقایق گل محمدی و شهید حاجی آبادی در روستای حاجی آباد از توابع شهرستان بیرجند ، خراسان جنوبی


گزارشی از حمید رضا تاکی