پیاده روی مردم خوسف در روز شهادت امام رضا(ع) ، امامزاده سلطان ابولقاسم + فیلم

مردم خوسف در روز شهادت امام رضا(ع) با پای پیاده همرا با هیئت عزاداری روانه ، امامزاده سلطان ابولقاسم در روستای نصرآباد شدند .


گزارشی از : حمید رضا تاکی