بهسازی بیش از 440 مدرسه طرح هجرت ۳ در خراسان جنوبی

سرهنگ امانتی افزود در طرح هجرت ۳ امسال حدود ۸۹۰ دانش آموز در قالب ۷۴ گروه جهادی برای بهسازی مدارس سامان دهی شده اند و تاکنون بیش از 120مدرسه و آموزشگاه کار بهسازی آن انجام شده است


به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازتاب خراسان،سرهنگ امانتی فرمانده بسیج دانش آموزی استان خراسان جنوبی در بازدید از فعالیت گروههای جهادی دانش آموزی در سطح مدارس شهرستان سربیشه در گفتگویی با خبرنگار بازتاب خراسان اظهار داشت : هدف گذاری برای بهسازی بیش از 440 مدرسه در طرح هجرت ۳ در سطح استان اجرا شد و این طرح از نیمه تیرماه شروع و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی عنوان داشت در این طرح دانش آموزان در قالب گروههای جهادی در طرح بهسازی مدارس و انجام فعالیت هایی از جمله نقاشی مدارس ،رنگ آمیزی درب و پنجره ،حیات پویا و تعمیر میز و نیمکت مشارکت خواهند داشت .