مراسم عزاداری هیئت حسینی ، حاجی آباد، از توابع شهرستان بیرجند + فیلم

مراسم عزاداری هیئت حسینی ، حاجی آباد، از توابع شهرستان بیرجند ، خراسان جنوبی 


گزارشی از حمید رضا تاکی


در ادامه بیننده گزارش تلوزیونی باشید :

بخش اول مراسم عزاداری هیئت حسینی حاجی آباد

بخش دوم مراسم عزاداری هیئت حسینی حاجی آباد