راه اندازی اینترنت پرسرعت در شهر ماژان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی گفت: اتصال شهر ماژان از توابع شهرستان خوسف به اینترنت پرسرعت بر شبکه همراه با راه‌اندازی یک سایت ایرانسلی جدید فراهم شد.


به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ، مصطفی بهی در این باره گفت: در شهر ماژان، اینترنت ثابت وجود دارد و اتصال به اینترنت پرسرعت همراه تا هفته دولت امسال راه‌اندازی خواهد شد.

بهی گفت: برای اتصال اینترنت پرسرعت بر بستر همراه در شهر ماژان خوسف یک سایت ایرانسلی نسل دو، سه و چهار با اعتبار چهار میلیارد تومان از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شد.

وی افزود: شهر ماژان به عنوان تنها شهر فاقد اینترنت بر بستر شبکه همراه استان بود که این اتصال فراهم شد و در حال حاضر همه شهرهای استان از اینترنت نسل سوم و چهارم برخوردارند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی عنوان کرد: با راه‌اندازی این سایت ایرانسلی حدود ۲۰۰ خانوار از مزایای اینترنت پرسرعت با تلفن همراه در شهر ماژان و روستاهای همجوار برخوردار شدند.

مصطفی بهی در این باره گفت: در شهر ماژان، اینترنت ثابت وجود دارد و اتصال به اینترنت پرسرعت همراه تا هفته دولت امسال راه‌اندازی خواهد شد.