÷ پیچیدن عطر امام رئوف، در روستای خور ، از توابع شهرستان خوسف :: پایگاه خبری بازتاب خراسان
پیچیدن عطر امام رئوف، در روستای خور ، از توابع شهرستان خوسف

خدام رضوی با همراه داشتن پرچم بارگاه علی بن موسی الرضا در روستای خور از توابع شهرستان خوسف


    گزارشی از : فاطمه زهرا کرمی


در ادامه بیننده گزارش تلوزیونی باشید :


اجرای سرود توسط جوانان و نوجوانان روستای خور

در حال برگزاری

مطالب پیشنهادی