// ۳۱ ارديبهشت ۰۲ ، ۰۸:۱۶
خراسان جنوبی رتبه دوم  در نرخ ولادت در کشور

رتبه دوم نرخ ولادت کشور به خراسان جنوبی اختصاص دارد.


به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ، مدیرکل ثبت احوال استان گفت: نرخ ولادت در سال ۱۴۰۱ در خراسان جنوبی ۱۷.۹ درصد ثبترتبه دوم خراسان جنوبی در نرخ ولادت در کشور شد که این رقم در کشور ۱۲.۹ درصد است.

امیرآبادی زاده افزود: این نرخ براساس تعداد رویداد‌های ولادت به ازای هر هزار نفر جمعیت است که براساس این نرخ در خراسان جنوبی به ازای هر هزار نفر حدود ۱۸ واقعه ولادت در استان داشتیم.

وی نرخ رشد طبیعی جمعیت در سال گذشته را هشت دهم درصد در کشور اعلام کرد که این رقم در خراسان جنوبی ۱.۳ درصد ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان گفت: نرخ رشد طبیعی به این گونه محاسبه می‌شود که به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت استان این آمار به جمعیت استان اضافه می‌شود.

به گفته وی جمعیت برآوردی تا پایان فروردین ۸۳۶ هزار و ۳۲۹ نفر است.

وی گفت: هم اکنون ۷۱.۸ درصد جمعیت استان افراد ۱۵ سال به بالا هستند.