// ۰۹ ارديبهشت ۰۲ ، ۰۷:۵۶

چهل و یکمین مسابقات قرآن در بیرجند


 گزارشی از : انیسه فنودی


در ادامه بیننده و شنونده گزارش باشید :