// ۱۵ ارديبهشت ۰۲ ، ۰۷:۳۹
گزارشی از دبستان نصیری بیرجند به مناسبت هفته مقام معلم + گزارش رادیویی

گزارشی از دبستان نصیری به مناسبت هفته مقام معلم 


  گزارشی از حمید رضا تاکی


در ادامه بیننده و شنونده گزارش رادیویی باشید :